leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành lần này, giá dầu được điều chỉnh giảm từ hơn 300 đến gần 1000 đồng.

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành này, giá xăng dầu thế giới đối với 2 mặt hàng xăng giảm nhẹ và đang chi Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng (chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON 92 ở mức 350 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 400 đồng/lít). Để hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023, tuân thủ quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng và giảm mức chi Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng.

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu điêzen, tăng mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa và dầu mazut, ngừng chi Quỹ BOG đối với dầu mazut và tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với dầu điêzen và dầu hỏa để giá mặt hàng dầu phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới, tạo dư địa Quỹ BOG để điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới.

Cụ thể, thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với dầu điêzen ở mức 605 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước không trích lập).

Thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 121 đồng/lít (kỳ trước chi 350 đồng/lít); xăng RON95 ở mức 103 đồng/lít (kỳ trước chi 400 đồng/lít), ngừng chi Quỹ BOG đối với dầu mazut (kỳ trước chi 100 đồng/kg).

Về giá bán lẻ, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.352 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 802 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.154 đồng/lít (giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S có gái bán lẻ là 21.634đồng/lít (giảm 517 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa có giá bán là 21.809đồng/lít (giảm 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 13.366đồng/kg (giảm 374 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Cũng theo Bộ Công thương, trích lập, chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h ngày 11 tháng 1 năm 2023. Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h  ngày 11 tháng 01 năm 2023 đối với các mặt hàng giảm giá.

Nguyễn Anh