leftcenterrightdel
 Xăng dầu kỳ điều hành này có sự điều chỉnh nhẹ so với kỳ trước.

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành này, giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng tăng giá của giá xăng dầu thế giới và thuế bảo vệ môi trường (theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, áp dụng từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023) nên để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng, bình ổn giá xăng dầu trong nước theo quy định, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu, trong đó, ngừng trích lập với xăng và dầu mazut do giá tăng cao. Bên cạnh đó, thực hiện chi Quỹ BOG với xăng và dầu mazut để hạn chế mức tăng giá cao so với giá kỳ trước.

Cụ thể, về trích lập Quỹ BOG: Không thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng và dầu mazut, thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với dầu điêzen ở mức 605 đồng/lít (kỳ trước 800 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít). 

Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: Không thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen và dầu hỏa, thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 Ron 92 ở mức 350 đồng/lít; xăng Ron 95 ở mức 400 đồng/lít; dầu mazut ở mức 100 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92: không cao hơn 21.352 đồng/lít (tăng 332 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON95-III 802 đồng/lít;

Xăng RON95-III có giá bán lẻ là 22.154 đồng/lít (tăng 347 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá dầu điêzen 0.05S bán lẻ là 22.151đồng/lít (giữ nguyên so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 22.767 đồng/lít (tăng 601 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S tại kỳ điều hành này không cao hơn 13.740đồng/kg (tăng 107 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Về thời gian thực hiện, theo Bộ Công thương, trích lập Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15h ngày 3 tháng  1 năm 2023.

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 3 tháng 1 năm 2023 đối với các mặt hàng tăng giá.

PV