leftcenterrightdel
 Hôm nay, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng so với với kỳ điều hành trước.

Kỳ điều hành lần này, trước diễn biến tăng giá liên tục của các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới, Liên Bộ Công thương - Tài Chính quyết định thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu một cách hợp lý (tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa và duy trì chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92 và dầu diesel, tăng chi Quỹ BOG đối với hàng xăng RON95 để hạn chế mức tăng giá của mặt hàng này).

Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định:

Không thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, giữ nguyên mức trích lập đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg như kỳ điều hành ngày 21 tháng 2 năm 2022. 

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 220 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít), dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut không chi.

Về giá bán lẻ, sau khi thực hiện điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 26.077 đồng/lít (tăng 545 đồng/lít so với giá hiện hành), nếu không chi quỹ BOG ở mức 250 đồng/lít thì giá bán sẽ tăng 795 đồng/lít và giá bán sẽ là 26.327 đồng/lít;

Xăng RON95-III có giá bán là 26.834 đồng/lít (tăng 547 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không chi quỹ BOG ở mức 220 đồng/lít thì giá bán sẽ tăng 767 đồng/lít và giá bán sẽ là 27.054 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S, giá bán lẻ là 21.310 đồng/lít (tăng 509 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa có giá bán là 9.978 đồng/lít (tăng 469 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 18.468 đồng/kg (tăng 536 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Cũng theo Bộ Công thương, việc trích lập và chi Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay (1/3/2022).

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 1/3/2022.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

 

 

 


Nguyễn Anh