leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành lần này, giá xăng điều chỉnh cao hơn so với trước, còn giá dầu giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định: Giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu như kỳ trước và tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, trích lập Quỹ BOG: Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức300 đồng/kg (như kỳ trước). Đồng thời, không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ là 20.878đồng/lít (tăng 390 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1,137đồng/lít;

Giá bán lẻ xăng RON95-III không cao hơn 22.015 đồng/lít (tăng 516 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Về giá dầu: kỳ điều hành lần này, giá dầu điêzen 0.05S bán lẻ là 17.943 đồng/lít (giảm 11 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 17.771đồng/lít (giảm 198 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh giảm 275 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, tức là, giá bán lẻ không cao hơn 14.883 đồng/kg.

Về thời gian thực hiện, trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được  áp dụng từ 15 giờ  ngày 01 tháng 6 năm 2023.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 1/6/2023 đối với các mặt hàng giảm giá và không sớm hơn 15h  ngày 1/6/2023 đối với các mặt hàng tăng giá.


Nguyễn Anh