leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay có sự tăng, giảm nhẹ so với trước. Ảnh minh họa

Bộ Công thương cho biết, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỉ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.277 đồng/lít (tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 936 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 23.213 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Đối với mặt hàng dầu điêzen 0.05S, giá bán lẻ không cao hơn 19.837 đồng/lít (giảm 36 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Mặt hàng dầu hỏa có giá bán không cao hơn 19.902 đồng/lít (giảm 6 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Ngoài ra, giá dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 17.513 đồng/kg (tăng 95 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Về thời gian thực hiện, việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG dầu đối với các mặt hàng xăng dầu nêu trên được áp dụng từ 15h ngày 23 tháng 5 năm 2024.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 23 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15h ngày 23 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng tăng giá.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).


Nguyễn Anh