leftcenterrightdel
Việc thông tin này nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu  ( ảnh minh họa: Minh Nhật)

Cụ thể, việc thông tin này nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là 4.958 tỉ đồng.

Ngoài ra, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 2.779 tỉ đồng. Còn tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I/2020 (tính từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/3/2020) là 2.370 tỉ đồng.

Về tình hình sử dụng Quỹ BOG, Bộ này cho biết, tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2020 (từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/3/2020) là gần 200 tỉ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương (+) trong Quý I năm 2020 là  2,763 tỉ đồng. Còn lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm (-) trong Quý I năm 2020 là 3 triệu đồng.

PV