Theo thống kê, từ ngày 1/1-25/2, tại 28 chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trên 3.000 hồ sơ. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các quận nội thành. Cụ thể, tại chi nhánh Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa (số 10 Đặng Dung) tiếp nhận 1.163 hồ sơ; chi nhánh Thanh Xuân tiếp nhận 283 hồ sơ; chi nhánh Hoàng Mai tiếp nhận 256 hồ sơ; chi nhánh Long Biên là 236 hồ sơ…

leftcenterrightdel
 Người dân xếp hàng làm thủ tục nộp tiền nợ thuế.

Nguyên nhân số lượng người dân đến làm thủ tục tại các Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cao, do Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán, thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Từ ngày 1/3, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán, thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Trong khi đó, giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Do vậy, mới xảy ra tình trạng một số chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đang gia tăng về số người dân đến liên hệ làm thủ tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo quy định của Nghị định nêu trên.

leftcenterrightdel
Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội làm việc cả ngày nghỉ để nhận hồ sơ.

Để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Văn phòng đã chỉ đạo các chi nhánh tăng cường số lượng cán bộ và các điều kiện máy móc, thiết bị hỗ trợ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận; các chi nhánh tăng cường làm thêm giờ, tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục thanh toán nợ tiền sử dụng đất, đảm bảo thực hiện tối đa nhu cầu của công dân, tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 28/2.

Đối với những chi nhánh tập trung đông người đến làm hồ sơ trong điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp như chi nhánh Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa (số 10 Đặng Dung), Văn phòng mở thêm các cửa tiếp nhận hồ sơ. Cơ sở này trước đây chỉ có 2 cửa tiếp nhận, hiện nay tăng lên thành 7 cửa tiếp nhận hồ sơ để đáp ứng nhu cầu người dân. Văn phòng cũng đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch song song với việc phục vụ người dân; đồng thời, đăng ký nhận hồ sơ, xóa đăng ký giao dịch online trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 quy định về việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất (Nghị định 79) của Chính phủ; các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/2/2021.

Từ ngày 1/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trên thực tế, giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đơn cử như tại Hà Nội, bảng giá đất đang được áp dụng theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024. Theo đó, bảng giá đất mới đã cao hơn khá nhiều so với các giai đoạn trước, người nợ tiền sử dụng đất lâu năm thậm chí có thể sẽ phải nộp số tiền cao gấp hàng chục lần nếu thanh toán sau ngày 1/3/2021.


Ngọc Anh