Sáng 8/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo lồng ghép nội dung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 902 chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ Thanh Hóa đã trình bày báo cáo tiến độ thực hiện Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa (Đề án). Đến nay, Sở Nội vụ cùng Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đã thực hiện hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 theo Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cùng Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đang phối hợp khẩn trương thực hiện, phấn đấu sớm được cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, công nhận TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đạt tiêu chí đô thị loại I, cũng như đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường.

Theo kết quả rà soát, có 19/48 đơn vị hành chính cấp phường, xã của TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn thuộc diện phải sáp nhập trong giai đoạn 2023-2025. Trong đó, TP Thanh Hóa có 10 phường, xã gồm Trường Thi, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Sơn, Tân Sơn, Thiệu Vân, Hoằng Đại, Đông Vinh; huyện Đông Sơn có 9 xã là Đông Tiến, Đông Thanh, Đông Thịnh, Đông Minh, Đông Ninh, Đông Hoàng, Đông Hòa, Đông Yên, Đông Phú. Có 3 xã đang dự kiến thành lập phường là Hoằng Đại, Đông Tiến, Đông Thịnh.

leftcenterrightdel
  Đô thị Thanh Hóa mới sẽ bao gồm huyện Đông Sơn. Đồ họa: Tiến Thành

Đến ngày 13/4/2023, Bộ Nội vụ đã có công văn hướng dẫn lập hồ sơ, Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa. Cụ thể, thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, lồng ghép nội dung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa vào trong hồ sơ Đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự kiến, kế hoạch nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện tiếp theo là tiếp tục thực hiện, hoàn thành phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa; rà soát, đánh giá, tham mưu lập đề án đề nghị công nhận TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn đạt tiêu chí của đô thị loại I; báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường. Bên cạnh đó, thực hiện cập nhật đổi tên, điều chỉnh, bổ sung số liệu, hoàn chỉnh Đề án gắn với xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa theo Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa cũng như việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Chỉ đạo 902 Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Để thực hiện Đề án đảm bảo đúng tiến độ, các sở, ngành, địa phương có liên quan cần nêu cao tinh thần chủ động, linh hoạt trong việc hoàn thành các trình tự thủ tục nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa cũng như phương án thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Thanh Hóa hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ thực hiện rà soát, hoàn thiện Dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện việc triển khai Đề án. Trên cơ sở đó, đưa ra hai phương án gồm: Phương án một là sáp nhập các đơn vị hành chính của cả huyện Đông Sơn và TP Thanh Hóa theo đúng tinh thần công văn của Bộ Nội vụ; phương án hai là bám sát vào Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa.

Chậm nhất ngày 11/5, gửi Dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện việc triển khai Đề án đến các thành viên Ban Chỉ đạo 902 để góp ý và hoàn thiện trình UBND tỉnh. Đồng thời, có văn bản tham mưu cho Ban Chỉ đạo 902 xin ý kiến Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa.

Đồng thời, đề nghị TP Thanh Hóa chủ động, tích cực hơn; huyện Đông Sơn cần có cách làm phù hợp, sáng tạo để đẩy nhanh xây dựng đề cương, nhiệm vụ của công tác sáp nhập. Cùng với đó, Sở Xây dựng tăng cường đôn đốc, nắm bắt khó khăn trong tiến độ thực hiện việc sáp nhập. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ cần rà soát lại việc thực thi nhiệm vụ một cách chủ động, tích cực, khách quan và chính xác để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình các đề án trong thời gian sớm nhất và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Trong đó, trình Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và các đơn vị hành chính trước. Sau đó, tiếp tục trình Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Đề án sáp nhập các xã của toàn tỉnh, trong đó có các đơn vị của TP Thanh Hóa mới (bao gồm các xã của huyện Đông Sơn mới sáp nhập) trình vào thời điểm thích hợp./.

Bình Minh