Ngày 25/01/2018, UBND TP. Hòa Bình đã có Công văn số 197 gửi UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình.

Chấn chỉnh sai phạm


Trước đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Văn bản số 1705 ngày 21/11/2017 nêu rõ: UBND TP. Hòa Bình có trách nhiệm giữ nguyên hiện trạng không để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm thay đổi hiện trạng khu đất (san lấp, cơi nới, xây dựng...); Thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã cấp đối với những trường hợp cấp GCNQSDĐ không đúng quy định của pháp luật theo báo cáo của Sở TN&MT; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc giao đất, cấp GCNQSDĐ nông nghiệp, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất trồng cây lâu năm không đúng các quy định của pháp luật về đất đai tại khu vực đất nêu trên. Xem xét xử lý hoặc đề nghị xử lý các sai phạm theo quy định. UBND TP. Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/12/2017.

Đối với Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình phải chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai không thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất nêu trên. Đôn đốc UBND TP. Hòa Bình thực hiện nội dung nêu trên, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/12/2017.

Theo Báo cáo số 197 của UBND TP. Hòa Bình gửi các cơ quan chức năng: Thực hiện thu hồi GCNQSDĐ đã cấp đối với trường hợp cấp GCNQSDĐ không đúng quy định pháp luật theo báo cáo của Sở TN&MT tại Văn bản số 1650/STNMT-QLĐĐ ngày 06/10/2017. Việc xử lý đối với các thửa đất trên được thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 87 của Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết của một số điều Luật Đất đai, cụ thể:

“Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân. Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai.

Do đó, UBND thành phố không thực hiện quyền thu hồi lại Giấy chứng nhận đã cấp cho các hộ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép điều chỉnh vị trí khu đất thuộc phạm vi thuê đất của Chi nhánh Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông tại Hòa Bình trên sang đất ở mới”.

Nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật


Về kết quả xử lý kỷ luật, sau khi có kết quả kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan, Hội đồng kỷ luật TP. Hòa Bình tiến hành họp, xét kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi. Kết quả cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, nguyên là công chức Phòng TN&MT từ năm 2011 đến tháng 8/2016, đã trực tiếp thẩm định hồ sơ đề nghị xin giao đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín, hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Ông Trần Văn Huy, viên chức tăng cường của Phòng TN&MT, nhận địa bàn từ tháng 8/2016 (ông Nguyễn Văn Phương chuyển công tác bàn giao lại địa bàn), đã thẩm định 01 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi. Đối với thửa đất này, UBND tỉnh Hòa Bình đã có Công văn số 97/UBND-CNXD ngày 23/01/2017 về việc phương án quy hoạch khu đất thuộc phường Phương Lâm và xóm 8, xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình; Công văn số 37/SXD-PTĐT&HTKT ngày 09/01/2017 về việc phương án quy hoạch khu đất thuộc phường Phương Lâm và xóm 8, xã Sủ Ngòi, chuyển từ đất cơ quan sang đất ở mới.

Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín không áp dụng hình thức kỷ luật và đề nghị ông Trần Văn Huy tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đối với ông Nguyễn Quang Dũng, nguyên là Trưởng phòng TN&MT (đã nghỉ chế độ từ ngày 01/12/2016), nay chuyển về nơi cư trú tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, hiện tại, chưa có văn bản hướng dẫn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, do đó, Hội đồng xử lý kỷ luật thành phố chưa tiến hành xem xét, kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Dũng.

UBND TP. Hòa Bình xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về quy trình kỷ luật đối với trường hợp ông Nguyễn Quang Dũng.

Ông Nguyễn Huy Luyến, Chủ tịch UBND xã Sủ Ngòi, người ký xác nhận hồ sơ đề nghị giao đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi, do mới nhận nhiệm vụ (Chủ tịch UBND xã Sủ Ngòi) nên thiếu trách nhiệm kiểm tra trước khi xác nhận hồ sơ đề nghị cấp trên cấp GCNQSDĐ. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín, hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Ông Trần Hiếu, nguyên là công chức Địa chính - Xây dựng xã Sủ Ngòi, đã chuyển đổi công tác theo Nghị định số 158 của Chính phủ (hiện nay là công chức địa chính - xây dựng phường Đồng Tiến), trực tiếp tham mưu giải quyết hồ sơ đề nghị giao đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín, hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Ông Đinh Thế Hưng, nguyên là công chức địa chính - xây dựng xã Sủ Ngòi, đã chuyển đổi công tác theo Nghị định số 158 của Chính phủ (hiện nay là công chức Địa chính - Xây dựng phường Hữu Nghị), trực tiếp tham mưu giải quyết hồ sơ đề nghị giao đất tại xóm 8, xã Sủ Ngòi. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín, hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Minh Đức