Kết luận thanh tra nêu rõ UBND TP Bảo Lộc có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý hoạt động xây dựng hạ tầng nhằm tách thửa đất của một số cá nhân trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Tình trạng loạn phân lô, tách thửa, bán nền tràn lan tại TP Bảo Lộc.

Cụ thể, việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa thực sự phù hợp, chưa sát với tình hình tại địa phương. Cùng với đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 2019 trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, UBND TP Bảo Lộc chưa tham mưu ban hành kèm theo danh mục các công trình, dự án cần giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là chưa đúng theo quy định.

Một số trường hợp người sử dụng đất đã hiến đất, sau đó tiếp tục xây dựng công trình (làm hàng rào, xây dựng nhà bảo vệ) là hành vi lấn chiếm đất công (vì đã hiến quyền sử dụng đất cho Nhà nước). Từ đó cho thấy, bản chất của việc hiến đất chủ yếu là nhằm mục đích phân lô, tách thửa, phục vụ lợi ích cá nhân chứ không phải phục vụ lợi ích công cộng, không thuộc đối tượng được Nhà nước khuyến khích.

Việc người dân tự xây dựng công trình giao thông trên đất nông nghiệp với kết cấu bê tông nhựa, bê tông xi măng là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, có dấu hiệu của hành vi hủy hoại đất.

Qua kiểm tra thực tế, việc đầu tư xây dựng mới các tuyến đường của 9 cá nhân trên địa bàn phường Lộc Phát và xã Đạm B’ri (TP Bảo Lộc) đều không có cấp phép xây dựng, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận về hướng tuyến công trình. 

Các chủ đầu tư cũng không thông báo thời điểm khởi công, không cung cấp hồ sơ thiết kế đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương, chưa được cho phép đấu nối vào đường chính. Việc xây dựng không phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ diện tích đất được các cá nhân hiến đất làm đường (đã hình thành các con đường) chưa được chính quyền địa phương "nhận hiến", đưa vào quỹ đất công để quản lý.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng nhận định việc hình thành các con đường không theo quy hoạch, kế hoạch của địa phương nên gián tiếp ảnh hưởng đến các chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt và làm giảm hiệu quả sử dụng đất. Bên cạnh đó còn tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm dân cư mới không đúng quy hoạch do hiện nay diện tích đất này được rao bán dưới hình thức các "dự án bất động sản" để lừa đảo đối với người mua.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho rằng UBND TP Bảo Lộc chưa thực sự chặt chẽ, có biểu hiện buôn lỏng công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý hoạt động xây dựng hạ tầng. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Lộc Phát, UBND xã ĐamB’ri chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Từ kết quả thanh tra và kết luận nêu trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra công tác lãnh đạo đối với Thành ủy Bảo Lộc để xử lý trách nhiệm (nếu có) theo quy định của Đảng. Đồng thời chuyển cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối với các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan dẫn đến sai phạm.

Chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường, giám đốc Sở Xây dựng chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc chưa kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp nhằm quản lý, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quản lý đất đai, quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn TP Bảo Lộc thời gian qua.

Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch, các phó chủ tịch UBND TP (theo lĩnh vực được giao phụ trách) qua các thời kỳ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đối với các tồn tại, hạn chế qua thanh tra./.

Phạm Thảo