Theo đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Chi bộ Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu đã để xảy ra xây dựng trái phép tại tổ 130, phường Hòa Minh mà không phát hiện kịp thời. Chi bộ chịu trách nhiệm thiếu sâu sát trong kiểm tra, giám sát thực tiễn đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, các yếu tố khách quan, chủ quan và kết quả khắc phục kịp thời, UBKT Quận ủy Liên Chiểu xét thấy, vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu Chi bộ Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đối với ông Trần Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Chính quyền, Phó Bí thư chi bộ, Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu; nguyên Bí thư chi bộ, Đội phó phụ trách Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu.

Xem xét trách nhiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, ông Trần Văn Thể đã để xảy ra xây dựng trái phép tại tổ 130, phường Hòa Minh. Ông Thể chịu trách nhiệm liên đới, do tin tưởng vào các thành viên đã được phân công, thiếu sâu sát trong kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm không phát hiện kịp thời để tham mưu xử lý.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, các yếu tố khách quan, chủ quan và kết quả khắc phục kịp thời, UBKT Quận ủy xét thấy, vi phạm, khuyết điểm ông Trần Văn Thể chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu ông Thể kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Ngọc Thắng, đảng viên Chi bộ Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu; viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận; nguyên Tổ phó Tổ quy tắc phường Hòa Minh giai đoạn 2020-2021 và ông Nguyễn Văn Cư, đảng viên Chi bộ Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu; viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận; nguyên thành viên Tổ quy tắc phường Hòa Minh giai đoạn 2020-2021.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét đề nghị của Đoàn kiểm tra xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Ngọc Thắng và ông Nguyễn Văn Cư; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm, kết quả khắc phục kịp thời.

UBKT Quận ủy nhận thấy trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ông Đỗ Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Cư đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát địa bàn, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại tổ 130, phường Hòa Minh gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác. UBKT Quận ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Đỗ Ngọc Thắng và ông Nguyễn Văn Cư bằng hình thức kỷ luật Cảnh cáo.

 

PV