leftcenterrightdel
 Khu phức hợp Thương mại- Dịch vụ- Văn phòng- Căn hộ do Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu khí làm chủ đầu tư.

Khu dân cư 41D hay có tên thương mại là Petrosetco 41D tọa lạc trên đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có diện tích 5.601m2 được chia tách thành 32 căn nhà liên kế và 12 căn song lập.

Khu dân cư được hình thành và lập bởi dự án cùng tên do Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí làm Chủ đầu tư.

Trước đó, khu đất trên được Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thuê của nhà nước nhưng năm 2000, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam giao lại cho Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí khai thác, sử dụng. Năm 2009, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 5027/UBND – VP, năm 2021 có văn bản số 2195/UBND – VP chấp thuận chủ trương cho phép Tổng công ty đầu tư dự án Khu dân cư tại lô đất này.

Theo đó, ngày 17/6/2014, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 121/QĐ – UBND giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng toàn bộ khu đất 5.601m2 trên cho Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sau khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã làm thủ tục trả lại khu đất thuê.

Không chỉ giao đất không qua đấu giá cho Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn “ưu ái” giao 5.104,4m2 có địa chỉ tại 33 đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu cho công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí cũng không qua đấu giá.

Lô đất này được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam thuê vào năm 2006 để làm văn phòng làm việc. Năm 2010, công ty đã trả lại đất thuê trên cho UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh giao lại cho Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (công ty con).

Đến ngày 8/6/2010, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí để thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Căn hộ.

Ngày 19/8/2016, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2268/QĐ – UBND về việc điều chỉnh giảm diện tích, loại đất và cho phép gia hạn sử dụng đất tiếp tục triển khai đầu tư dự án.

Tại Báo cáo Tổng kết kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, pháp luật của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 19/5/2022, Kiểm toán nhà nước khẳng định, việc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí là trái quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật đất đai năm 2003 về các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất và quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 216/2005/QĐ – TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, theo đó một trong các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất là “Giao đất theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất; trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất”.

Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, 2 trường hợp giao đất nêu trên của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thay đổi chủ sử dụng đất nên phải tổ chức giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trả lời Báo BVPL về vấn đề này, công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí cho biết, năm 2018, công ty đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất là 118.317.455.636 đồng. Còn công ty Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thì cho rằng Lãnh đạo công ty bận nhiều cuộc họp nên “miễn trả lời”. UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã giao Sở tài nguyên và môi trường xem xét trả lời.

Báo BVPL sẽ tiếp tục thông tin.

Hoa Việt