Kết quả Kiểm toán đối với các DNNN trong việc quản lý, sử dụng đất tại tỉnh Yên Bái cho thấy, giai đoạn 2011 -2017, một số DNNN tại Yên Bái được nhà nước cho thuê nhưng sau CPH các doanh nghiệp này sử dụng đất không đúng mục đích cho thuê. Một số doanh nghiệp đã CPH nhưng chưa làm thủ tục pháp lý và chưa được UBND tỉnh Yên Bái giao đất cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai. Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước khu vực VII còn chỉ ra một số tồn tại trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính xung quanh việc quản lý sử dụng đất đối với các DNNN CPH giai đoạn 2011-2017.

Nguồn tin của báo Bảo vệ pháp luật, tháng 12/2018 Tổng Kiểm toán Nhà nước đã có các Quyết định kiểm toán việc quản lý sử dụng đất trong và sau CPH của các DNNN giai đoạn 2011-2017. Kiểm toán Nhà nước Khu vực III đã kiểm toán đối với các DNNN các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII đã kiểm toán toán đối với các DNNN các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.

Từ kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chấn chỉnh trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Đồng thời, cơ quan kiểm toán này còn kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân có liên quan đối với sở TN-MT trong việc để xảy ra sai phạm trong phạm vi đã kiểm toán.

Đối với UBND tỉnh Yên Bái, Kiểm toán Nhà nước khu vực VII đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra rà soát diện tích do các DNNN CPH đang quản lý sử dụng. Kiểm tra, rà soát việc quản lý và sử dụng đất đã giao cho các DNNN sau CPH quản lý sử dụng đảm bảo đúng mục đích; xử lý vi phạm về đất đai và có hình thức quản lý sử dụng đất đai theo quy định.

leftcenterrightdel
KM5 tỉnh Yên Bái (Nguồn ảnh: yenbai.gov.vn) 

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái đề nghị Sở TN-MT Yên Bái thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm và tham mưu cho UBND tỉnh Yên Bái xem xét thu hồi diện tích đất của các đơn vị đã hết thời hạn thuê đất theo quy định; kiểm tra rà soát diện tích đất đã giao cho các doanh nghiệp CPH quản lý thực hiện, hoàn thành thủ tục bàn giao đất trên thực địa; tham mưu cho UBND Tỉnh thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về đất đai theo quy định

Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII cũng kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân có liên quan đối với sở TN-MT, các cơ quan có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm trong phạm vi đã kiểm toán. Cụ thể, sở TN-MT, các cơ quan liên quan đã không tham mưu, hoàn thiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật đất đai cho các DNNN CPH để quản lý; Không tham mưu cho UBND tỉnh Yên Bái có biện pháp xử lý sai phạm việc quản lý sử dụng đất không đúng mục đích thuê đất diện tích 3.643m2 của Công ty CP Xây lắp thủy lợi thủy điện Yên Bái.

Tham mưu cho UBND tỉnh Yên Bái chưa tiến hành thủ tục cho thuê trước khi giao đất trong, việc thu hồi đất, giao đất thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH thương mại Thiện Anh diện tích 548 m2. 

Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII cũng đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc kịp thời các kết luận kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán đã được ban hành.

Xuân Nha