UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra bổ sung về thanh tra công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch xã, công chức địa chính, xây dựng xã An Viễn để xảy ra sai phạm ở 107 thửa đất.

Kết luận thanh tra bổ sung đã chỉ ra 107 thửa đất người sử dụng không đúng mục đích so với giấy chứng nhận như xây dựng nhà xưởng, nhà ở, làm đường trên đất nông nghiệp.

Theo kết luận thanh tra bổ sung, có 82 trường hợp vi phạm xây dựng nhà xưởng, nhà ở, phòng trọ và 25 trường hợp vi phạm làm đường đi và xây dựng nhà ở nhưng UBND xã An Viễn chỉ mới xử phạt hành chính 21 trường hợp.

Cụ thể, tại tờ bản đồ địa chính số 3, qua kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, phát hiện 35 thửa đất người sử dụng vi phạm mục đích sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong số 35 trường hợp này, xã An Viễn đã xử lý 9 trường hợp.

Tại tờ bản đồ địa chính số 4, có 14 thửa đất người sử dụng đất vi phạm mục đích sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà ở, làm đường… trên đất nông nghiệp. Mới chỉ một trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính.

Tại tờ bản đồ địa chính số 5, qua kiểm tra hiện trạng sử dụng đất phát hiện 19 thửa đất, người sử dụng đất vi phạm mục đích sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà ở, làm đường…trên đất nông nghiệp. Xã mới xử lý hai trường hợp.

Còn tại tờ bản đồ địa chính số 6, 25 thửa đất người sử dụng đất vi phạm mục đích sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà ở, làm đường…trên đất nông nghiệp. Trong số này, 7 trường hợp bị xã xử lý vi phạm hành chính, huyện xử lý vi phạm hành chính 1 trường hợp.

Tại tờ bản đồ địa chính số 7, 13 thửa đất người sử dụng đất vi phạm mục đích sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà ở, làm đường…trên đất nông nghiệp.

Từ những vi phạm trên, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom chỉ đạo Chủ tịch UBND xã An Viễn xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những sai phạm đối với 107 trường hợp trên.

Đối với những thửa đất vi phạm làm đường trên đất nông nghiệp, yêu cầu chủ tịch xã xử lý, khắc phục hậu quả trong tháng 4/2022.

Đối với các thửa đất vi phạm xây dựng nhà xưởng, nhà ở, phòng trọ trên đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, yêu cầu xã mời chủ sử dụng đất nên làm việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định; đồng thời hướng dẫn người sử dụng đất vi phạm đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thời hạn đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất hoàn thành trong tháng 6/2022.

Đối với các thửa đất vi phạm xây dựng nhà xưởng, nhà ở, phòng trọ trên đất nông nghiệp không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, yêu cầu chủ tịch xã An Viễn xử lý, khắc phục hậu quả, hoàn thành trong tháng 6/2022.

UBND huyện Trảng Bom xác định trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, sai phạm nêu trên thuộc về người sử dụng đất, Chủ tịch UBND xã An Viễn, công chức địa chính, công chức xây dựng xã An Viễn nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026./.

Đại Lánh