Mặc dù Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM có kiến nghị việc đóng cửa bãi rác số 3 - Phước Hiệp sẽ gây lãng phí hơn 1.000 tỷ đồng, vấn đề an sinh của 300 lao động bị ảnh hưởng và nhiều tồn tại khác... nhưng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vẫn tiếp tục quyết liệt chỉ đạo đóng cửa Bãi rác số 3 (Phước Hiệp - Củ Chi) để dồn rác cho Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam - VWS) “ăn rác”.

 

 

Theo NTD

.