UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản về việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 15/KL-Ttra ngày 20/9/2021 liên quan đến dự án Bến thuyền du lịch (Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP Vũng Tàu) của Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina.
leftcenterrightdel
 Dự án bến thuyền Vũng Tàu Marina nằm trong Khu công nghiệp Đông Xuyên.
Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra số 15 của Thanh tra tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 15972. Trong đó, doanh nghiệp tự thực hiện tháo dỡ các hạng mục không có trong giấy phép xây dựng số 38 ngày 15/12/2014. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/8/2022.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Giao thông - Vận tải, Ban quản lý Khu công nghiệp, UBND TP Vũng Tàu, Công ty IZICO khẩn trương thực hiện chỉ đạo tại các văn bản số 15972 và 2150 của UBND tỉnh. Thời hạn hoàn thành trước ngày 20/8/2022.
 
Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin về “Dự án bến thuyền du lịch tại Khu công nghiệp Đông Xuyên “dính” nhiều sai phạm.
 
Theo kết luận thanh tra, Công ty Marina đã xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước (thực tế sử dụng 29.784,70m2) và khoảng 30m2 trong diện tích 1.500m2 đất (thực tế sử dụng 1.745,50m2) đã san lấp mặt nước, khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng và chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức bến thủy nội địa để thực hiện mục tiêu “xây dựng bến thuyền du lịch và các công trình phụ trợ khác”. Phần diện tích đất và đất mặt nước này chưa thể hiện trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.
leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina tự thực hiện tháo dỡ các hạng mục không có trong giấy phép xây dựng.
Tại vị trí diện tích 7.093,78m2 đất được Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp GCNĐT/GCNĐKĐT, Công ty Marina không sử dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền như giấy chứng nhận đã được cấp mà đã dùng để sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ca nô, tàu thuyền đã qua sử dụng; hạ thủy, chạy thử, neo đậu phương tiện ca nô, tàu thuyền các loại.
 
Ngoài ra, Công ty Marina còn sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh liên quan đến dịch vụ, du lịch; làm bến hành khách để đón, trả khách du lịch tham quan; vận chuyển hành khách đường thủy chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận bổ sung mục tiêu dự án vào nội dung GCNĐKĐT, không phù hợp tính chất KCN Đông Xuyên.
 
Về lĩnh vực đầu tư: Không tuân thủ nội dung GCNĐT/GCNĐKĐT đã được cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đầu tư kinh doanh các ngành nghề có điều kiện khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và các nội dung có liên quan; chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định pháp luật về đầu tư.
 
Về lĩnh vực doanh nghiệp: Chưa hoàn thành thời gian góp vốn do tăng vốn điều lệ; lập sổ đăng ký cổ đông không đúng quy định; không tiến hành họp đại hội cổ đông thường niên.
 
Về lĩnh vực đất đai: Sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.
 
Về lĩnh vực xây dựng: Xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp (đối với phần xây dựng trên diện tích 7.093,78m2 đất thực hiện dự án); xây dựng và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng (đối với phần xây dựng trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước).
 
Về nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước: Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất và đất mặt nước vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; hạch toán các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện để được trừ khi tính thuế và giá trị tài sản cố định không đúng quy định pháp luật.
 
Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, du lịch, giao thông, nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, cấp thẩm quyền cần tiến hành xử lý các vi phạm tại Dự án Bến thuyền du lịch đối với Công ty Marina.
 
Yêu cầu công ty chấp hành và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo các kết luận thanh tra và quyết định xử lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với những thiếu sót, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Khi đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện đúng nội dung GCNĐKĐT nhưng tiếp tục vi phạm thì cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư theo Quy định của pháp luật.
 
Trường hợp Công ty Marina không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động nêu trên thì đủ điều kiện chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định. Ngược lại, đã khắc phục được thì cho phép tiếp tục thực hiện dự án trên diện tích 7.093,78m2 đã được Ban QLKCN cấp GCNĐKĐT và điều chỉnh quy hoạch phù hợp.
 
Về xử lý trách nhiệm, giao Ban QLKCN, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND TP Vũng Tàu, UBND phường Rạch Dừa và Công ty IZICO tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tổ chức, cá nhân thiếu kiểm tra, giám sát các nội dung công việc liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để sai sót như đã nêu trên./.

Đại Lánh