Theo văn bản từ Sở Công thương Bình Dương gửi đến Cục Quản lý Thị trường, vào ngày 19/12/2019, Sở Công thương có nhận được đơn yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của một khách hàng với nội dung phản ánh Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Hà An thực hiện hợp đồng mua bán căn hộ không thực hiện theo đúng nội dung “Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung” đã được Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chấp thuận.

leftcenterrightdel
Dự án khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Kha Vạn Cân (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương). 

Sở Công thương đã có văn bản số 153/SCT-QLTM ngày 6/2/2020 gửi Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản Hà An về việc đề nghị công ty thực hiện Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định. Sau đó, Sở Công thương tiếp tục nhận thêm hai đơn yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có nội dung tương tự đơn phản ánh trước đó.

Theo Sở Công thương, Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Hà An đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với nhiều người tiêu dùng không đúng theo nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được cơ quan chức năng chấp thuận (Thông báo số 337/TB-CT ngày 29/8/2019, mã số hợp đồng 19/MDDM166) làm ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng.

“Do đó, Sở Công thương tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ yêu cầu Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến Cục Quản lý Thị trường, đồng thời đề nghị Cục Quản lý Thị trường tỉnh này tiến hành kiếm tra, xử lý theo quy định hiện hành đối với Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Hà An”, văn bản nêu rõ.

Được biết, dự án Opal Boulevard do CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư, đã có quyết định của UBND tỉnh Bình Dương ký ngày 18/3/2019 về việc cho phép Công ty này chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Kha Vạn Cân tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, có nêu rõ thời gian thực hiện dự án đến 18/3/2019.

Hương Trà - Nguyễn Lánh