Nền kinh tế tại Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2021 đã có bước khôi phục và tăng trưởng trên một số lĩnh vực quan trọng. Tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 tăng 4,99% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 1,05% so với 6 tháng đầu năm 2019. Tình hình thu hút đầu tư cũng đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát thứ 4 từ đầu tháng 5/2021, vẫn tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội tại Đà Nẵng. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đó, Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID -19 đồng thời phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, tại hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Nguyễn Văn Quảng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, để hoàn thành các mục tiêu đã được Thành ủy Đà Nẵng đề ra từ đầu năm.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Thế Phong

Theo đó, Đà Nẵng xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các cấp, các ngành, địa phương. Do đó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Nguyễn Văn Quảng xác định nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh với sự tham gia của cả hệ thống chính trị với những biện pháp quyết liệt, đồng bộ, siết chặt từ vòng ngoài, kiểm soát chặt chẽ ở bên trong, nhất là khu vực dân cư, khu vực cách ly tập trung. Tiếp tục khẩn trương tìm kiếm nguồn vắc xin để tiêm chủng trên diện rộng cho người dân thành phố. Triển khai hỗ trợ có hiệu quả, nhanh chóng cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và chủ trương của thành phố.

Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ TP và các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 17 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phù hợp với tình hình của TP và triển khai thực hiện Kết luận số 1 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 5 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2021; ban hành và triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng...

Thứ ba, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 34 về thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở cấp quận, phường; các cấp ủy chỉ đạo khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của UBND quận, UBND phường; tăng cường vai trò giám sát của HĐND TP và Ủy ban MTTQ các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết số 119. Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo UBND TP, UBND các quận, các sở, ngành, Ban Quản lý các dự án nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Tiếp tục rút ngắn và công khai nhiều hơn nữa các quy trình, thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng.

Thứ tư, thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu “khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Sớm báo cáo và đăng ký lịch làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành để đề xuất các cơ chế, chính sách mới và các phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, đầu tư nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của TP. Chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo xin chủ trương, quan điểm của Bộ Chính trị về phương pháp, cách thức giải quyết các tồn tại của thành phố kéo dài nhiều năm đã được chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các bản án và các vấn đề phát sinh khác.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng. Ảnh: X.N

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công và đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án trọng điểm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng đang được triển khai thi công. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách do Trung ương và HĐND TP giao, nhất là thu từ nội địa. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch đề ra. Sớm hoàn thành Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực để báo cáo các cấp có thẩm quyền. Xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập Khu phi thuế quan TP Đà Nẵng. Hoàn thành thủ tục đầu tư 3 Khu công nghiệp mới.

Thứ năm, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố trong tháng 7/2021; hoàn thành và triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư và việc cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn thành phố. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm nhất là các hành vi phạm phạm tội mới phát sinh trong thời kỳ dịch bệnh.

 Trong 6 tháng đầu năm 2021, TP Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án trong nước với tổng vốn 2.015 tỉ đồng. Cấp mới 19 dự án FDI với tổng vốn 148 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.387 tỉ đồng, bằng 52,3% dự toán. Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 32.802 tỉ đồng, tăng 11,4%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 789,4 triệu USD, tăng 17,8%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 643 triệu USD, tăng 13,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 3,8%...

Xuân Nha