Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Quảng; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; thủ trưởng, trưởng phòng tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng Viện trưởng các VKSND cấp cao...

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo kết quả công tác Quý III năm 2019 của cơ quan VKSND tối cao và các VKSND cấp cao cho thấy: Tập thể lãnh đạo VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ngành và một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; báo cáo đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc thực hiện các văn kiện, nghị quyết của Đảng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay và kiến nghị với Đảng, Nhà nước 5 nội dung quan trọng nhằm bảo đảm cho ngành Kiểm sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị

Cùng với đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác Quý III; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thể hiện, VKSND tối cao đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 86,4%; không để vi phạm thời hạn điều tra; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đều đạt 100%.

Tiếp tục tập trung phối hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; kiên quyết kháng nghị bảo vệ quan điểm truy tố, giải quyết một số vụ án tham nhũng lớn; thực hiện nhiều cuộc trực tiếp kiểm sát hoạt động tư pháp…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao điều hành hội nghị

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội đã phát biểu bổ sung, giải đáp, làm rõ thêm các nội dung trong báo cáo; nêu lên những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cũng như những đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao để đạt được những kết quả nổi bật trong Quý III/2019. Đồng thời, đồng chí đánh giá cao nội dung, tài liệu, cách tổ chức hội nghị có sự đổi mới, ngày càng khoa học của Văn phòng VKSND tối cao.

Chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong Quý III, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu, trong Quý IV, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao cần có giải pháp khắc phục.

Theo đó, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đảm bảo yêu cầu, chất lượng các chuyên đề nghiệp vụ thực sự cần thiết…

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận hội nghị

Tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác nghiệp vụ, công tác phối hợp. Thực hiện nghiêm quy định về hướng dẫn, trả lời thỉnh thị, giải đáp pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ; chú trọng, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo công tác nghiệp vụ; đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện các đề án về đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Ngành giai đoạn 2020-2025 và bảo đảm kinh phí cho hoạt động đặc thù của Ngành; xây dựng nhà phục vụ nhiệm vụ tiếp công dân của VKSND tối cao…

Đồng chí Viện trưởng cũng lưu ý các đơn vị cần phối hợp chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao báo cáo, giải trình về công tác của ngành KSND tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đồng thời làm tốt công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Ngành.  

Tại hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng đã trả lời, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao về các nội dung liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc áp dụng pháp luật; số lượng biên chế, Kiểm sát viên, việc phân cấp quản lý và về các điều kiện bảo đảm…

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm còn ngắn và khối lượng công việc còn nặng nề, do đó, để đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thì đội ngũ cán bộ, công chức phải đề cao năng lực, ý thức trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao phải nêu cao trách nhiệm, thật sự gương mẫu, tiếp tục đổi mới, cải tiến phương pháp công tác, có sự phối hợp và báo cáo tình hình công việc; đồng thời phải sâu sát, quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. 


V.T