Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 5; trong đó, đã cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng và xem xét, thông qua 2 dự thảo Nghị quyết khác.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên họp (ảnh: quochoi.vn).

Chủ tịch Quốc hội cho biết, mặc dù phiên họp này được tiến hành ngay sau Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV chỉ có 1 tuần làm việc nhưng các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội cùng các cơ quan hữu quan, Chính phủ đã rất nỗ lực, khẩn trương, bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị, xây dựng và hoàn thiện các nội dung của phiên họp. Từng nội dung của phiên họp đã được bố trí thời gian thích đáng để thảo luận, xem xét, bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, cân nhắc nhiều mặt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có sự đồng thuận, nhất trí cao về các nội dung và có kết luận cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương hoàn thiện thông báo kết luận phiên họp để gửi đến các cơ quan hữu quan, sớm tổ chức thực hiện.

Về các nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và nhất trí với việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghiên cứu làm rõ ý kiến của cơ quan thẩm tra để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định…

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định. Đặc biệt, cần hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động và dự kiến các chính sách trong dự án Luật; cần tổng kết sâu sắc thực tiễn, nhất là những vấn đề đặt ra trong hơn 2 năm thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để từ đó bổ sung cơ chế, chính sách, quy định phù hợp với điều kiện thực tế, tương thích với các luật mới ban hành cũng như các luật dự kiến trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự để thống nhất việc vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự trong việc xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh theo yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhằm thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình cam kết của Hiệp định, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp (ảnh: quochoi.vn).

Thực hiện Luật Điều ước quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 2 nội dung chưa được quy định hoặc có quy định khác với quy định trong luật pháp hiện hành trong dự thảo Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua xem xét Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cho thấy thời gian vừa qua, Chính phủ, các cơ quan đã rất quyết tâm, nghiêm túc trong việc khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, tỷ lệ văn bản quy định hướng dẫn chi tiết thi hành có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của Luật đã tăng lên. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, trong số các văn bản thuộc phạm vi giám sát vẫn còn nhiều văn bản có hiệu lực thi hành chậm so với thời điểm có hiệu lực của Luật và chất lượng một số văn bản còn hạn chế.

Về xem xét Báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, yêu cầu Chính phủ và cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết và trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong thẩm tra nội dung này cần làm rõ căn cứ pháp lý để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định; các phương án đề xuất để Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cần có sự tập trung; dự thảo Nghị quyết cũng chỉ quy định nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tổng kết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị cho kỳ họp bất thường và kỳ họp thường kỳ tháng 5/2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong điều kiện tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, tận dụng tối đa thời gian, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra tại Kỳ họp thứ 2 và thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường (nếu có) chỉ để trình Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề thực sự cấp thiết, cấp bách và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tạo sự đồng thuận cao, đáp ứng mục tiêu quan trọng đề ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan chủ trì thẩm tra cần hết sức tích cực, chủ động, nỗ lực cao độ để đảm bảo chất lượng tiến độ của các văn bản trình Quốc hội theo đúng yêu cầu.

Ngoài ra, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội, qua đó, cơ bản đồng tình đánh giá cao báo cáo do Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình và thống nhất kết luận một số nội dung để tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác dân nguyện ở các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan nhất là tăng cường phối hợp. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng đây là một bước tiến tới giám sát tối cao của Quốc hội về giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân...

Vũ Cảnh