Tại phiên họp thứ 15 mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 của VKSND tối cao. Sau Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với báo cáo này. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và cơ bản tán thành với nội dung báo cáo của VKSND tối cao…

leftcenterrightdel
 Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13/9/2022 (ảnh: VPQH cung cấp).

Thông báo kết luận nêu rõ, năm 2022, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp tốt của các cơ quan trong hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tội phạm của Chính phủ, ngành KSND, ngành Tòa án nhân dân tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt hơn so với các năm trước.

Kết quả công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng đã đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoạt động đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đây là những kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, chế độ chính sách, các điều kiện đảm bảo hoạt động đối với các cơ quan tư pháp còn hạn chế, cơ sở vật chất và một số điều kiện bảo đảm hoạt động chưa thật sự đáp ứng yêu cầu.

Để hoàn thiện các báo cáo trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tháng 10/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị VKSND tối cao tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan để bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội (số liệu từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022).

Trong đó, cần đánh giá sâu sắc hơn bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2022, làm rõ những điểm mới so với năm 2021 và các năm gần đây đánh giá đầy đủ những kết quả đã đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm… Ngoài các Báo cáo chính thức, đề nghị VKSND tối cao chuẩn bị báo cáo tóm tắt để trình bày tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (trình bày không quá 15 phút)…

Vũ Cảnh