Sớm ban hành các kết luận thanh tra các vụ việc phức tạp

Sáng nay 20/5, báo cáo trước Quốc hội, Chính phủ nhìn nhận bên cạnh thành tích kinh tế, thực trạng an ninh, trật tự xã hội còn nhiều bất cập, gây bức xúc cho người dân.

Báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trình bày cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày báo cáo của Chính phủ

Theo đó, Chính phủ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chính phủ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ, sớm ban hành các kết luận thanh tra đối với các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư công, các dự án BT, BOT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ... và tình trạng “tham nhũng vặt” trong thực thi công vụ.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng lớn, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát; có cơ chế xử lý kịp thời tài sản liên quan đến các vụ án kinh tế, tham nhũng, không để tài sản xuống cấp, đóng băng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngăn chặn suy thoái đạo đức, lối sống, mê tín, dị đoan

Báo cáo của Chính phủ cũng nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cụ thể, Chính phủ sẽ tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh đại học năm 2019; kiên quyết không để xảy ra sai phạm, gian lận thi cử.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự kỳ họp 

Về y tế, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý Chính phủ sẽ tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chấn chỉnh việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Nâng cao nhận thức xã hội, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá.

Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh truyền thông, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, mê tín, dị đoan. Làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp. Có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại trẻ em.

Xuân Hưng