leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội chiều 7/11 (ảnh: VPQH cung cấp).

Sẽ quan tâm hơn đến chính sách tiền lương của giáo viên mầm non

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Huỳnh Thị Phúc - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tranh luận cho biết, qua phản ánh của cử tri về việc tiền lương thu nhập và giờ làm việc của giáo viên, đối với giáo viên bậc trung học có cơ cấu theo tiết, theo giờ; còn đối với giáo viên mầm non và bậc tiểu học thì xuyên suốt, đặc biệt là giáo viên mầm non phải làm việc xuyên suốt từ sáng tới tối muộn, cường độ làm việc theo cơ chế nặng nhọc, vất vả nhưng tiền lương và thu nhập chưa tương xứng với thời gian và công sức.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Huỳnh Thị Phúc - Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu chất vấn (ảnh: VPQH cung cấp).

Trả lời câu hỏi nêu trên của đại biểu Huỳnh Thị Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thực hiện Nghị định 204 và Quyết định 244, trong quá trình thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề được Đảng, Nhà nước quan tâm. Nhìn tổng thể giáo viên mầm non lương rất thấp, chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. 

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn (ảnh: VPQH cung cấp).

Về giải pháp thời gian tới, sẽ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ khi xây dựng bảng lương mới căn cứ cơ sở vị trí việc làm trên nguyên tắc Nghị quyết 27 tính chất công việc, thực hiện ưu đãi nghề. Trên cơ sở Nghị quyết 29 bảo đảm tiền lương cơ bản, cùng với phụ cấp sẽ có cao hơn bảng lương hành chính sự nghiệp. Khi tổ chức thực hiện sẽ có quan tâm đến lương giáo viên nói chung và lương giáo viên mầm non nói riêng. 

Công chức cấp xã chưa nằm trong tổng biên chế chung của hệ thống chính trị

Cũng liên quan đến chính sách tiền lương, đại biểu Huỳnh Thị Phúc cho biết, còn sự phân biệt giữa công chức cấp xã với công chức còn lại trong hệ thống chính quyền. Qua đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đối với cán bộ công chức cấp xã.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự phiên làm việc của Quốc hội chiều 7/11 (ảnh: VPQH cung cấp).

Trả lời câu hỏi nêu trên của đại biểu Huỳnh Thị Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thực tế tồn tại 2 chế độ công vụ là chế độ công vụ cấp xã và chế độ từ cấp huyện trở lên. Tuy nhiên, đối với cán bộ công chức cấp xã thì các chế độ chính sách cũng tương tự như cán bộ công chức cấp huyện trở lên từ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm hết sức rõ ràng nhưng công chức cấp xã chưa nằm trong tổng biên chế chung của hệ thống chính trị. Thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện đề án liên thông công chức cấp xã với cấp huyện để xây dựng chế độ công vụ chung, hoàn thiện, hiện đại.

Nguồn trả lương cho giáo viên là từ người học

Phát biểu tranh luận tại hội trường, đại biểu Trần Kim Yến - Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong các giải pháp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đặt ra là sớm điều chỉnh, bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với thực tiễn; việc giảm biên chế là giảm số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để chuyển sang hưởng lương từ tự chủ.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Trần Kim Yến - Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chất vấn (ảnh: VPQH cung cấp).

Đại biểu cho biết, nguồn trả lương cho giáo viên là từ người học. Chúng ta đang đẩy thế khó cho người học, phụ huynh và cho gia đình, trong khi thu nhập của số đông người dân không tăng, thậm chí là sụt giảm. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng có giải pháp để đảm bảo số lượng con em đến trường học, giảm áp lực cho nhà trường cũng như cho giáo viên.

Trả lời chất vấn nêu trên của đại biểu Trần Kim Yến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, tự chủ là xu thế chung, yêu cầu khách quan, là chủ trương lớn của Đảng. Thời gian qua thực hiện tự chủ đạt kết quả nhất định nhưng còn những khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, mục tiêu đặt ra là đến 2021, phấn đấu cả nước có 10% đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính, đến năm 2025 có 20% đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn về tài chính và giảm 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh: VPQH cung cấp).

Chỉ rõ một số vướng mắc thể chế, nhận thực và tư duy, phương thức tổ chức, điều kiện và đời sống của người dân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, giải pháp thực hiện thời gian tới, sẽ thực hiện tự chủ gắn với chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giải quyết tốt các mối quan hệ lớn trong đó có đổi mới với ổn đinh phát triển.

Đặc biệt, trên cơ sở xác định dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và điều kiện tự chủ của đơn vị, từ đó sẽ đẩy mạnh tự chủ theo từng vùng miền, từng lĩnh vực; bảo đảm theo lộ trình gắn với tiến bộ công bằng xã hội, chăm lo phát triển nhân tố con người, hỗ trợ đối tượng khó khăn chính sách…

Minh Khôi