Tham dự hội nghị có đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo, công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự các cấp, VKSND cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo, công chức làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự các đơn vị thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh…  

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính tại trụ sở VKSND tối cao tới hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị tại VKSND tối cao 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) và Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) thuộc VKSND tối cao đã giới thiệu sự cần thiết ban hành; quá trình xây dựng; về các cơ quan tham gia ký Thông tư liên tịch; bố cục, kết cấu và nội dung cơ bản của 3 Thông tư liên tịch.

Cụ thể, đó là các Thông tư: Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra (TTLT số 03/2018); Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (TTLT số 04/2018); Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi (TTLT số 06/2018).

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 14, VKSND tối cao Hoàng Thị Quỳnh Chi phát biểu 
leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 3, VKSND tối cao Đỗ Mạnh Bổng giới thiệu nội dung các Thông tư liên tịch

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị, VKSND các địa phương đồng thời nghe lãnh đạo Vụ 3, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), VKSND tối cao trao đổi, trả lời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị, VKSND các địa phương nêu lên trong quá trình thực hiện các Thông tư liên tịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của 3 Thông tư liên tịch cũng như việc VKSND tối cao đã làm hết trách nhiệm, cùng với các cơ quan liên ngành xây dựng các Thông tư liên tịch số 03, số 04 và số 06 nhằm giải quyết những khó khăn trong thực tiễn, góp phần giúp mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận hội nghị 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, việc tổ chức hội nghị nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các Thông tư liên tịch trong ngành KSND, là dịp để đội ngũ lãnh đạo, công chức trong Ngành quán triệt, nắm vững các nội dung các Thông tư, đặc biệt là về vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát cũng như nghe các giải đáp về những vướng mắc ban đầu nhằm triển khai Thông tư có hiệu quả hơn trong thực tiễn.

Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Vụ 2, Vụ 3, Vụ 14 và một số đơn vị liên quan trong việc tổ chức, chuẩn bị nội dung, tài liệu cho hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện nội dung và cách trả lời để có sự hướng dẫn thống nhất và trả lời bằng văn bản chính thức, xem đây là tài liệu giải đáp vướng mắc ban đầu.

Cảm ơn lãnh đạo các cơ quan liên ngành Trung ương thời gian qua đã quan tâm, phối hợp hiệu quả với VKSND tối cao xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện các Thông tư liên tịch, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, thủ trưởng các đơn vị và Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp cần thường xuyên tổ chức quán triệt, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc 3 Thông tư liên tịch. Đồng thời, phân công cụ thể cho một bộ phận chịu trách nhiệm, làm đầu mối theo dõi, đánh giá tổng hợp những vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện 3 Thông tư liên tịch này.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị và Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp cần chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và các ngành sửa đổi các quy chế phối hợp để thực hiện các Thông tư liên tịch. Mặt khác, cần đề cao vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong vực thực hiện các Thông tư liên tịch nêu trên, từ đó nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Ngành và giữa các ngành khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

V.T