Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh…

leftcenterrightdel
 Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) bàn và quyết định những vấn đề cấp bách của TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Nhân).

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Lệ cho biết, TP Hồ Chí Minh đang triển khai và tổ chức thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI; tập trung triển khai các nghị quyết của HĐND TP cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, nhằm phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược để thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó việc xây dựng quy hoạch TP Hồ Chí Minh có vai trò vô cùng quan trọng, là công cụ định hướng để TP chỉ đạo quản lý, điều hành quá trình phát triển thành phố, là căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch phát triển cho TP.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Lệ trước phiên họp. (Ảnh: Thành Nhân). 

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ thảo luận, quyết nghị thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc hai nhóm nội dung. Đó là, xem xét báo cáo tình hình lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, nhằm phù hợp với định hướng phát triển của toàn vùng TP, hướng tới phát triển TP trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia.

Đồng thời, xem xét các dự thảo nghị quyết đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của TP. Cụ thể, các nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương…

leftcenterrightdel
 Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Thành Nhân).

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh cũng thảo luận, và quyết định nhân sự của UBND TP Hồ Chí Minh theo yêu cầu quy định của pháp luật. 

“Những nội dung HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét, quyết định tại kỳ họp này rất cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Vì vậy đề nghị các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh tập trung thảo luận thấu đáo, trên cơ sở căn cứ vào các quy định pháp luật và thực tiễn của thành phố để quyết định các vấn đề, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố và lợi ích của nhân dân”, bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Trần Bình - Xuân Trường