Theo Sở Y tế TP HCM, hiện nay đa số nhân viên y tế thường xuyên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ. Vì thế, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật giúp nhân viên y tế đảm bảo điều kiện về sức khỏe giúp tăng cường sức đề kháng và thải độc của cơ thể. 

“Theo Điều 3, Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định: Nếu người lao động làm việc trong môi trường lao động có ít nhất 1 trong 2 yếu tố “có yếu tố nguy hiểm độc hại không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế” hoặc “tiếp xúc với ít nhất 1 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm (số thứ tự 10.1, mục A, phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH)” thì phải được xem xét bồi dưỡng bằng hiện vật” Sở Y tế dẫn chứng.

leftcenterrightdel
Đa số nhân viên y tế thường xuyên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ. 

Qua thống kê của Sở Y tế, hiện nay có 37 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế. Các đơn vị còn lại chưa thực hiện, chủ yếu từ 3 nguyên nhân.

Thứ nhất, việc xác định đối tượng, điều kiện được hưởng. Thứ hai, việc quy đổi mức bồi dưỡng ra hiện vật. Thứ ba, khó khăn trong việc tổ chức cấp phát bằng hiện vật, do phải tổ chức mua sắm theo đúng quy định về đấu thầu, dẫn đến có thể chậm trễ nên việc bồi dưỡng chưa kịp thời.

Do đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố kiểm tra về quan trắc môi trường và đối chiếu với quy định theo Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH để xác định đối tượng được hưởng, thực hiện đầy đủ quyền lợi của nhân viên y tế theo quy định tại Thông tư trên.

Sở Y tế trân trọng cám ơn cơ quan báo chí đã cung cấp thông tin kịp thời các vấn đề còn bất cập trong thực hiện chính sách bồi dưỡng cho nhân viên y tế. Trong thời gian tới, Sở này sẽ tổ chức tập huấn triển khai thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế về việc xác định đối tượng, điều kiện được hưởng, quy trình cấp phát hiện vật và tổ chức kiểm tra chuyên đề này.

Trần Bình - Xuân Trường