leftcenterrightdel
Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa 16. 

Trong phiên làm việc chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành công tác nhân sự, bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa 15 giới thiệu danh sách nhân sự gồm 61 đồng chí để đại hội lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16. Trong đó có 37 đồng chí tái cử; 24 đồng chí được giới thiệu lần đầu.

Kết quả, 53 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Sau khi công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Thành ủy khóa 16.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nêu rõ tiêu chuẩn, yêu cầu chức danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa 15 được giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết lưu nhiệm Ban Kiểm phiếu và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy khóa 16.

Hoàng Hưng