leftcenterrightdel
Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trình bày Báo cáo chính trị  tại Đại hội. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Đại hội TP Hải Phòng lần thứ XVI có sự tham dự của 350 đại biểu được triệu tập, thay mặt cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ TP Hải Phòng.

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trên mọi lĩnh vực của TP Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế đáng lưu tâm nhất trên các lĩnh vực, những vấn đề mà Hải Phòng phải có trách nhiệm đề ra các giải pháp quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu TP Hải Phòng.

"Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân thành phố để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI và chọn những đại biểu xứng đáng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ TP Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, cùng nhau tranh thủ những vận hội mới, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được và phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đề cao phẩm chất đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI" -  Thủ tướng chỉ đạo.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hải Phòng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước  tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.  

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 được kỳ vọng sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Hải Phòng. Với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính biện chứng và hiện thực cao thể hiện trong Báo cáo Chính trị, TP Hải Phòng sẽ có đủ điều kiện để bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa TP Hải Phòng.

leftcenterrightdel
Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ TP Hải Phòng.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, trình bày báo cáo chính trị nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020 với các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch đề ra. Kinh tế TP phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế tăng gấp 2,1 lần năm 2015. Tiềm lực của thành phố được tăng cường, thu ngân sách nội địa năm 2020 gấp 2,32 lần năm 2015.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được hiện đại hóa. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, cảng biển, kết cấu hạ tầng giao thông đều có bước phát triển vượt bậc, diện mạo đô thị, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ cấu lại theo hướng sản xuất tập trung.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư lớn, có nhiều cơ chế, chính sách mới vượt trội và đều đạt được những kết quả rất nổi bật. Quốc phòng được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; hình ảnh, vị thế và uy tín của Hải Phòng được nâng cao rõ nét. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, các cấp ủy được bảo đảm, phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới. Kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm. Đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện và nâng cao. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của TP.

"Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần 'Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống', 'Trung dũng - Quyết thắng', sức mạnh đại đoàn kết toàn dân phát triển bứt phá. Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Hải Phòng. Với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính biện chứng và hiện thực cao thể hiện trong Báo cáo Chính trị, TP Hải Phòng sẽ có đủ điều kiện để bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa TP." - Bí thư Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Báo cáo Chính trị nêu rõ 5 phương hướng, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 3 giải pháp đột phá chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025. Thứ nhất, tập trung xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc của thành phố cảng biển, tập trung nguồn lực hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm.

Thứ hai là phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế, trong đó trọng tâm là đây nhanh tiến độ các dự án lớn về phát triển hạ tầng du lịch đã và đang được triển khai trên địa bàn Đồ Sơn, Cát Hải - Cát Bà, đảo Vũ Yên, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng tại Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị.

Thứ ba là, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng, sẵn sàng các điều kiện để thu hút làn sóng đầu tư mới chuyển dịch đến Việt Nam mà Hải Phòng là địa phương có nhiều lợi thế, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường để Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp lớn của đất nước.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội TP Hải Phòng lần thứ XVI.

Trước đó, tại phiên trù bị hôm 13/10, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 người. Đại hội đã thông qua chương trình; nội quy; quy chế làm việc của Đại hội. Đoàn Chủ tịch phổ biến một số nội dung của Quy chế Bầu cử trong Đảng...

Hoàng Hưng