* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV

Sáng ngày 23/9, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, thành phố. Dự Đại hội có 348 đại biểu đại diện cho trên 86.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã trình bày bản Báo cáo chính trị tóm tắt của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV; báo cáo đã nêu bật những kết quả đạt được trong 5 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực, phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong giai đoạn đạt 5,46%; năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm chỉ còn 18,62%.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội.  

Toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 209% kế hoạch đề ra, riêng thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019; diện tích cây ăn quả đạt 80.515 ha, lớn thứ 2 trong cả nước; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng bình quân 5,3%/ năm; quốc phòng – an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững biên giới quốc gia; các hoạt động đối ngoại được củng cố, tăng cường và mở rộng…

Với mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, trong nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng bộ tỉnh đã đề ra 35 giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực, phấn đấu đưa tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đạt 7,5%/ năm, đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/ năm; thu ngân sách đạt 6.250 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 18,5%.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã trình bày bản Báo cáo chính trị tóm tắt của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV
leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã biểu dương và chúc mừng các thành tựu mà tỉnh Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; tin tưởng rằng với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra góp phần cùng cả nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đi vào cuộc sống.

Cũng tại phiên Khai mạc, Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng và  các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Yên Bái. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển… tới dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có 325 đại biểu chính thức đại diện cho trên 57.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự

Trong phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cho biết nhiệm kỳ 2016-2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm.

Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực khơi thông những điểm nghẽn, đẩy mạnh sức sản xuất xã hội, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững nên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo theo phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên.

Đại hội sẽ thông qua Báo cáo Chính trị và các báo cáo chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện phù hợp trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là những giải pháp trọng tâm, đột phá để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm 2030; thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Báo Yên Bái.

* Trước đó, chiều 22/9, tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua dự thảo chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội; thông báo chia tổ thảo luận và địa điểm thảo luận; phổ biến những nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn một số nội dung trọng tâm cần tập trung thảo luận tại Đại hội và tiến hành một số nội dung công tác khác thuộc thẩm quyền.

Theo Báo Yên Bái, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 23-25/9./.

Minh Phong - Đình Tùng và Chinhphu.vn