leftcenterrightdel
 

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Tạ Quang Khải, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Hải Trâm; Lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc VKSND tối cao. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các VKSND Cấp cao; các trường thuộc VKSND tối cao, VKS Quân sự Trung ương, cùng VKSND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, thời gian qua, ngành KSND luôn xác định công tác tổ chức cán bộ là một trong những công tác quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành. Đây là công tác khó nhất nhưng là khâu quyết định trong từng cấp của ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Thủ trưởng đơn vị các cấp cần coi công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành KSND về công tác tổ chức cán bộ trong toàn Ngành, trong đó, tập trung vào một số nội dung mới trong các quy chế, quy định về công tác cán bộ ban hành năm 2019 và năm 2020.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm trong công việc; kiên quyết bảo vệ cái đúng, dám đấu tranh chống lại cái sai. Cán bộ cấp dưới phải luôn trung thực, trách nhiệm, tận tụy và chấp hành kỷ cương, kỷ luật. Cải tiến lề lối làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công việc nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn Ngành; phải xem xét kỹ trước khi đánh giá, quyết định bổ nhiệm cán bộ để chọn được đúng người có đức, có tài. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo Kiểm sát viên các cấp, đào tạo các chức danh tư pháp và đào tạo chức vụ lãnh đạo, quản lý…

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Viện trưởng Lê Minh Trí yêu cầu các đơn vị có liên quan cần nghiên cứu, đề xuất tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu theo từng chủ đề thiết thực và mời các chuyên gia, các nhà khoa học, những cán bộ, nguyên cán bộ trong và ngoài ngành Kiểm sát đến truyền đạt, từ đó góp phần nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp của ngành KSND.

Viện trưởng Lê Minh Trí gợi mở, các đơn vị có chức năng cần nghiên cứu, tổng hợp những cách làm hay, thực chất, hiệu quả của các Cục, Vụ, Viện, các đơn vị thuộc VKSND tối cao; các VKS Cấp cao; VKS Quân sự các cấp và VKSND các tỉnh, thành phố… từ đó chắt lọc để phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm, những cách làm hữu ích cho các đơn vị, VKS trong toàn ngành KSND tham khảo, học hỏi lẫn nhau để từ đó có thể vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp, hiệu quả…

Trong phiên làm việc buổi chiều, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng bày tỏ sự quan tâm rất lớn đến vị trí, vai trò của công tác tổ chức cán bộ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn đề nghị lãnh đạo VKSND các cấp cần tập trung đánh giá khách quan, công bằng năng lực, đạo đức của cán bộ, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, bổ nhiệm đúng người, góp phần vào sự phát triển chung của từng đơn vị và của ngành KSND.

Trong khuôn khổ 1 ngày làm việc, các đại biểu dự Hội nghị đã nghe báo cáo những nội dung mới trong các qui định, qui chế về công tác tổ chức cán bộ; nghe phổ biến những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; nghe tham luận của các đại biểu và tiến hành trao đổi, thảo luận…

 

 

Vũ Cảnh - Nguyễn Hải