Cụ thể, tại Nghị quyết 1102/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc cho thôi làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Trần Hồng Hà, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện nhiệm vụ Thẩm phán TAND tối cao. Ông Trần Hồng Hà tiếp tục làm Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 11/11/2020 (Nghị quyết 1089/NQ-UBTVQH14); phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 11/11/2020 (Nghị quyết 1087/NQ-UBTVQH14); phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 11/11/2020 (Nghị quyết 1088/NQ-UBTVQH14).

Lần lượt tại các Nghị quyết 1084/NQ-UBTVQH14, 1085/NQ-UBTVQH14, 1086/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Văn Tứ, ông Đinh Văn Dực và ông Trần Đăng Ninh kể từ ngày 11/11/2020.

Tỉnh Đắk Nông, tại Nghị quyết 1094/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 12/11/2020.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 1093/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Hoa kể từ ngày 12/11/2020.

Tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 10/11/2020 (Nghị quyết 1092/NQ-UBTVQH14); đồng thời, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Thanh Tạo kể từ ngày 10/11/2020 (Nghị quyết 1091/NQ-UBTVQH14) và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tiến, kể từ ngày 10/11/2020.

Tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 23/11/2020 (Nghị quyết 1098/NQ-UBTVQH14).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Văn Thiều (Nghị quyết 1096/NQ-UBTVQH14) và bà Cao Xuân Thu Vân kể từ ngày 23/11/2020 (Nghị quyết 1097/NQ-UBTVQH14).

Tại Nghị quyết 1100/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 16/11/2020.

Tại Nghị quyết 1095/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 20/11/2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đức Dũng kể từ ngày 10/11/2020 (Nghị quyết 1101/NQ-UBTVQH14).

Tại Nghị quyết 1099/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Thạch Thal kể từ ngày 10/11/2020.

Theo Chinhphu.vn