Theo đó, tại Quyết định số 751/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019.

leftcenterrightdel
 

Tại Quyết định số 752/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019.

leftcenterrightdel
 

Tại Quyết định số 753/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Hà Huy Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019.

leftcenterrightdel
 

Tại Quyết định số 944/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019.

leftcenterrightdel
 

Tại Quyết định số 945/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2019.

leftcenterrightdel
 

Theo nội dung của các Quyết định nêu trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này.

PV