leftcenterrightdel
 Bà Phan Thị Mỹ Linh

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản 542/TB-BXD ngày 22/3/2019 và đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 98/TTr-BNV ngày 4/4/2019, để thực hiện công tác cán bộ.

Tại Quyết định 402/QĐ-TTg ban hành ngày 11/4/2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nghỉ hưu từ ngày 1/5/2019.


PV