Theo Quyết định số 52/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trong đó đã bổ sung Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương thay Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã nghỉ công tác. 

Bổ sung ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương thay ông Nguyễn Anh Tuấn đã nhận nhiệm vụ mới.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan và các cá nhân có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trước đó, theo Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg  của Thủ tướng, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương có nhiệm vụ thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong việc tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.

Định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với Đảng và Chính phủ đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và trong từng giai đoạn, tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng.

Đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu tỉnh Anh hùng, thành phố Anh hùng.

P.V