Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ủy viên Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Đỗ Tuấn Đạt, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, GS.TS. Nguyễn Quang Liêm, GS.TS. Lê Huy Hàm, GS.TS. Trương Nam Hải, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc được thành lập theo Nghị định 50/2015/NĐ-CP. Theo đó, Viện là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Viện thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ nguồn, nghiên cứu nâng cấp các công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược, then chốt; phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực; phát triển công nghệ tích hợp để thay thế công nghệ nhập khẩu và các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Theo VGP