leftcenterrightdel
Các đại biểu bầu các chức danh UBND tỉnh.

Hôm nay (18/6), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh Quảng Ninh.

Tại kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 13 và Bí thư Thành ủy TP Móng Cái Lê Văn Ánh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, với số phiếu bầu cùng đạt 100%.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 20 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14 thành công tốt đẹp. 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhấn mạnh: Cương vị, chức trách được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và cử tri, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. HĐND tỉnh khóa XIV bắt đầu nhiệm kỳ mới trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đang bắt tay triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Thường trực HĐND tỉnh nhận thức rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, tu dưỡng, thực hành đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, vì tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hoàng Hưng