leftcenterrightdel
 Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: VGP/Minh Trang

Chiều 23/4, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã công bố quyết định ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thay ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Nguyễn Hải Ninh có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là Tiến sĩ Luật, cử nhân Hành chính. Ông Ninh từng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Ban Nội chính Trung ương); Vụ trưởng, Thư ký Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 3/2019, ông Nguyễn Hải Ninh là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo VGP