Ông Hoàng (35 tuổi), nguyên là Trưởng phòng Tổng hợp văn phòng Thành ủy Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, thời hạn 05 năm kể từ ngày kí Quyết định.

Còn ông Trần Nguyễn Minh Thành ngày 23/8/2017 đã được điều động về nhận chức Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng.


 Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đức Hoàng. 

Trước đó, ngày 23/11/2017, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Đà Nẵng được bổ nhiệm chức Chánh Văn phòng Thành ủy thay cho ông Đào Tấn Bằng.

Sau khi kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm và điều chuyển, bổ nhiệm công tác mới,  hiện Văn Phòng Thành uỷ Đà Nẵng có 3 Phó Chánh Văn phòng gồm các ông: Trần Thắng Lợi, Võ Văn Phụ và Nguyễn Đức Hoàng.

Anh Thư