leftcenterrightdel
  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM. (Ảnh: ThanhuyTPHCM)

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM (Ban Chỉ đạo). Theo quyết định, Ban Chỉ đạo trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Trưởng Ban Chỉ đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Các Phó Trưởng Ban gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.

Các ủy viên gồm các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy; Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân TP; Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP; Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND TP; Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP;  Võ Văn Quận, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.

Thường trực Ban Chỉ đạo là Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy là Phó Trưởng Ban Thường trực. Ban Nội chính Thành ủy là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định, các chức năng, phạm vi chỉ đạo, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư./.

Đại Lánh