leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Tỉnh ủy Bắc Ninh bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí Nguyễn Hương Giang và Nguyễn Quốc Chung. 

Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng ý đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và giới thiệu đồng chí để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Kết quả 100% đại biểu có mặt đồng ý bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các đồng chí: Nguyễn Hương Giang và Nguyễn Quốc Chung.

Theo quy định, sau khi hoàn tất quy trình bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy và được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê chuẩn, HĐND tỉnh Bắc Ninh sẽ bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh theo luật định./.

Theo VGP