leftcenterrightdel
Theo dự thảo, danh mục thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất được cấp phép lưu hành tại Việt Nam gồm 8 loại thuốc.

Ngoài ra, theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y đang được Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn sửa đổi cũng đề xuất bổ sung quy định miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với sản phẩm thuốc thú y có chứa tiền chất có hàm lượng nhỏ hơn 5% thể tích, khối lượng.
Cụ thể, trường hợp phải thu hồi Giấy phép xuất, nhập khẩu gồm: Tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung của Giấy phép; sử dụng giấy tờ giả, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép chấm dứt hoạt động. Cơ quan thu hồi Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất là Cục Thú y. 
Dự thảo nêu rõ, thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong quá trình vận chuyển phải được đóng gói và có nhãn sản phẩm ghi rõ tên chất, nồng độ, hàm lượng, trọng lượng/ khối lượng, ngày đóng gói/ sản xuất.
Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hàng vận chuyển phải có biện pháp bảo đảm an toàn, không để hàng bị thất thoát và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng của mình.
Điều kiện sản xuất trong nước các loại thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất chỉ được thực hiện tại cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y còn hiệu lực do Cục Thú y cấp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất cùng trên dây chuyền sản xuất thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ.
Đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin của cơ quan, tổ chức thực hiện thì hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ.
Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất đối với trường hợp có thay đổi về quy mô, địa điểm, chủng loại sản xuất thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ.


Nguyễn Anh