Liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp

Viện trưởng VKSND tối cao vừa có Quyết định số 08/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND.

Theo đó, Quy tắc ứng xử gồm 3 chương, 17 điều quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong nội bộ cơ quan, trong quan hệ xã hội và trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị.

Quy tắc được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VVKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKSND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; khuyến khích áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

Quy tắc này không áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp.

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tiếp và đối thoại với công dân (Ảnh minh họa). 

Việc ban hành Quy tắc ứng xử nhằm mục đích bảo đảm sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp, phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND.

Bảo đảm việc công khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND để nhân dân giám sát.

Là cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tu dưỡng, rèn luyện bản thân; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Là cơ sở để thực hiện việc giám sát, đánh giá về đạo đức, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và là một trong những căn cứ để cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đánh giá, xếp loại khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và của ngành KSND.

8 việc công chức, viên chức và người lao động không được làm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

Về Quy tắc ứng xử chung, Quy tắc nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tiếp công dân, các văn bản pháp luật khác có liên quan và quy định của ngành KSND.

Về ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, những việc phải làm đối với công chức, viên chức và người lao động, gồm: Khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục, đi giày hoặc dép có quai hậu, đeo biển tên, phù hiệu, cấp hiệu theo đúng quy định của Ngành.

Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về thời gian làm việc, nơi làm việc phải ngăn nắp, gọn gàng.

Có thái độ lịch sự, hòa nhã, tôn trọng, lắng nghe giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể các quy định liên quan đến việc giải quyết công việc khi giao tiếp với công dân hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi được phân công tham gia phiên tòa, phiên họp của Tòa án, phải thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Viện trưởng VKSND tối cao.

Về những việc không được làm đối với công chức, viên chức và người lao động, gồm: Lợi dụng ảnh hưởng của mình can thiệp, tác động trái pháp luật đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án, vụ việc; mạo danh cá nhân để giải quyết công việc; lợi dụng danh nghĩa tổ chức để giải quyết công việc của cá nhân.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Mèo Vạc, Hà Giang cùng chung tay xây dựng Nông thôn mới (Ảnh minh họa).

Có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc.

Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật nghiệp vụ; làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu của vụ án, vụ việc khi được giao giải quyết; dùng lời lẽ có tính chất xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với những người là đối tượng thi hành nhiệm vụ, công vụ hoặc gợi ý, đe dọa, bức ép, bắt buộc họ phải chấp nhận hay khai báo không khách quan, sai sự thật.

Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác, lợi ích tinh thần từ cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực thi công vụ.

Mở nhạc, chơi điện tử và sử dụng các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc; truy cập các trang mạng có nội dung không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; làm việc riêng trong thực thi nhiệm vụ, công tác.

Để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình tham gia bào chữa hoặc tư vấn pháp lý trong những vụ án, vụ việc mà mình chỉ đạo hoặc trực tiếp giải quyết.

Không được làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc

Về ứng xử trong nội bộ cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động phải làm những việc, đó là: Chấp hành quyết định của người lãnh đạo, quản lý; trong giao tiếp và khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cấp dưới phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, trung thực với cấp trên, đúng nguyên tắc chế độ thủ trưởng và theo cấp bậc.

Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị; ứng xử có văn hóa với đồng nghiệp, tôn trọng giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; góp ý chân thành, không xúc phạm uy tín danh dự của đồng nghiệp, thân thiện, hợp tác, tôn trọng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. 

Thường xuyên giữ gìn, bảo vệ và sử dụng đúng công năng của tài sản, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài thực hiện các nội dung trên còn phải làm những việc gồm: Xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức và văn hóa công vụ trong cơ quan, đơn vị; tôn trọng và phát huy dân chủ, kinh nghiệm, sự sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ; có trách nhiệm làm rõ đúng, sai rõ ràng đối với công chức, viên chức, người lao động khi có phản ánh, tố cáo mà chưa được xác minh, làm rõ. 

Thường xuyên tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND.

Về những việc không được làm đối với công chức, viên chức và người lao động, gồm: Thực hiện không đúng thẩm quyền, lạm quyền, vượt quyền; đùn đẩy trách nhiệm cho người khác; vi phạm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Có đơn thư nặc danh hoặc tố cáo không đúng sự thật gây mất đoàn kết nội bộ; trù dập, lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến danh dự, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc; thờ cúng hoặc thực hiện hoạt động mê tín dị đoan khác trong phòng làm việc; hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc; sử dụng đồ uống có cồn ngay trước hoặc trong giờ làm việc; đánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội; sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác vào mục đích cá nhân dưới mọi hình thức.

Ngoài các quy định trên, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND còn đề cập cụ thể đến các nội dung khác như: Việc ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác; ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; ứng xử trong gia đình, nơi cư trú, công cộng; ứng xử, giao tiếp qua điện thoại; ứng xử với cơ quan thông tấn, báo chí…
P.V