Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế; của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Theo đó, danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế độ Tối mật gồm: Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tên, nguồn gốc, độc lực, khả năng lây lan, đường lây của vi sinh vật mới phát hiện chưa xác định được có liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bí mật nhà nước độ Mật gồm: Mẫu vật, nguồn gen, phương án bảo vệ an ninh, an toàn vùng trồng dược liệu số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng.

Số người mắc, người chết do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh chưa được Bộ Y tế công khai.

Quy mô, phân bố, số liệu về dân số tại các vùng biên giới, hải đảo.

Nguồn nguyên liệu, thông số kỹ thuật sản xuất thuốc cổ truyền, thuốc sinh học quý hiếm thuộc dự án nhà nước, chương trình sản phẩm quốc gia chưa công khai.

Tên, địa chỉ phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận mất điều kiện đảm bảo an toàn sinh học.

leftcenterrightdel
 Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phải được coi trọng. (Ảnh minh hoạ)

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành danh mục bí mật nhà nước của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Cụ thể, danh mục bí mật nhà nước độ Mật gồm: Chương trình, kế hoạch, báo cáo về hoạt động đối ngoại của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam liên quan đến hoạt động đối thoại nhân quyền, dân chủ ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại chưa công khai.

Báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nội dung phản ánh, đánh giá, nhận xét về thực trạng hội viên có diễn biến về tư tưởng, nhận thức, hoạt động chống đối ảnh hưởng đến chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh chưa công khai.

Báo cáo có nội dung đánh giá, nhận xét về công tác vận động hội viên phụ nữ tại các vùng có điểm nóng về dân tộc, tôn giáo chưa công khai.

Danh sách hội viên nòng cốt tại vùng có điểm nóng về vấn đề dân tộc, tôn giáo chưa công khai.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

Cụ thể, bí mật nhà nước độ Mật trong hoạt động thanh tra gồm: Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra.

Báo cáo kết quả thanh tra của thành viên Đoàn thanh tra, của Đoàn thanh tra.

Nội dung Kết luận thanh tra chưa công khai.

Bí mật nhà nước độ Mật trong hoạt động giải quyết tố cáo gồm: Họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác.

Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo.

Bí mật nhà nước độ Mật trong hoạt động phòng, chống tham nhũng gồm: Họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng có yêu cầu khác.

Nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

Kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo về tham nhũng.

Những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không công khai.

P.V