Sáng 4/6 tại trụ sở cơ quan, Công đoàn bộ phận Vụ 16, VKSND tối cao đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024. Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức Vụ 16 tham dự Đại hội.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội 

Theo báo cáo của Công đoàn Vụ 16, Công đoàn Vụ có tổng số 13 đoàn viên công đoàn, trong đó có 4 nam, 9 nữ. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chi ủy cũng như sự quan tâm của tập thể lãnh đạo Vụ và Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao, Công đoàn Vụ 16 đã có chuyển biến tích cực, nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Vụ 16 và Đại hội XXIV Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2014-2019.

leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

Công đoàn Vụ 16 đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động. Công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức Công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động được Công đoàn Vụ 16 thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt.

Trong nhiệm kỳ, qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, Công đoàn Vụ đã 1 lần được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen; 2 lần được được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen; 2 cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen và đã có 10 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao. Ngoài ra tập thể và nhiều cá nhân còn được tặng Gấy khen của Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao.

Các đoàn viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong công việc, đã tham mưu, đề xuất với tập thể lãnh đạo Vụ trong công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng kịp thời, chính xác đảm bảo đúng quy định của pháp luật góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác của Vụ.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới được Công đoàn Vụ 16 xác định, đó là: Tiếp tục quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND tối cao gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và 4 chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cũng như các Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XXV nhiệm kỳ 2019-2024 các cấp.

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban Chi ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo viện về chất lượng của công tác thi đua khen thưởng. Nâng cao chất lượng thẩm định khen thưởng; tham gia quản lý đơn vị, cải tiến lề lối làm việc.

Phổ biến, quán triệt cho các đoàn viên công đoàn chấp hành nghiêm và thực hiện có hiệu quả thiết thực về Đề án “Văn hóa công vụ”. Tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích của toàn Ngành, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Chăm lo, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tăng cường các hoạt động xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra; tiếp tục xây dựng Công đoàn bộ phận Vụ 16 đạt Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Vụ 16 nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn của đơn vị nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024; tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Vụ 16 nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời, bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khoá XXV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ 16 đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 16 tiếp thu các ý kiến góp ý tại Đại hội để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Vụ trưởng Vụ 16 Vũ Việt Hùng nêu rõ, mặc dù hoạt động của Công đoàn Vụ 16  thời gian qua còn có những hạn chế, khó khăn nhưng nhìn chung đội ngũ đoàn viên công đoàn Vụ luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, luôn có ý thức phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, góp phần vào thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị cũng như của Ngành.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 16 Vũ Việt Hùng phát biểu 

Đồng chí Vũ Việt Hùng yêu cầu, thời gian tới, Công đoàn Vụ 16 cần triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra trong nhiệm kỳ tới. Chủ động phối kết hợp với Ban Chi ủy và Chính quyền trong việc thực hiện công tác chuyên môn; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các đoàn viên. Đồng thời, tổ chức, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Công đoàn Vụ tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công khai. Thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên. Quan tâm, tạo điều kiện để các đoàn viên Công đoàn phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc, nhiệt tình tham gia vào các phong trào của Công đoàn; đồng thời, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, công chức Vụ 16 chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Vụ 16 nhiệm kỳ 2019-2024

Vụ trưởng Vụ 16 Vũ Việt Hùng tin rằng, với các phương hướng, nhiệm vụ được đề ra trong nhiệm kỳ tới chắc chắn, hiệu quả hoạt động trong công tác chuyên môn, công tác Công đoàn sẽ ngày càng được nâng cao và phát triển vững mạnh hơn.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Vụ 16 cùng với chính quyền phối hợp với Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Trang thông tin điện tử của Ngành phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thi đua, khen thưởng và phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của toàn Ngành.

 

V.T