Theo báo cáo, trong năm, tổng số vụ án hình sự Vụ 7 thụ lý là 430 vụ, đã giải quyết 339 vụ, đang giải quyết 91 vụ. Công tác giải quyết, thụ lý án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số lượng kháng nghị giám đốc thẩm năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018 (tăng 13 kháng nghị); tham mưu, đề xuất kiên quyết kháng nghị bảo vệ quan điểm của Viện kiểm sát đối với một số vụ án kinh tế, chức vụ lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, vụ án có đơn kêu oan kéo dài, phức tạp được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận quan tâm theo dõi.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị

Tăng cường công tác xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu nhằm làm rõ căn cứ để tham mưu lãnh đạo Viện kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Phân công Kiểm sát viên tham dự phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp để chủ động làm tốt công tác kiểm sát xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Theo đó, tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiểm sát được Tòa án xét xử chấp nhận đạt 75% (cao hơn 5% so với chỉ tiêu của Quốc hội). Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên số đơn Viện kiểm sát đã có hồ sơ xem xét giải quyết đạt tỷ lệ 92,4 % (vượt 22,4% so với chỉ tiêu của Ngành, tăng 7,6% so với cùng kỳ).

Ban hành 7 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự (vượt 6 kiến nghị so với chỉ tiêu, tăng 6 kiến nghị so với năm 2018).

Công tác theo dõi, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực; trả lời đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng 100% thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp dưới (38 văn bản, tăng 15 văn bản so với năm 2018).

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tốt; vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Vụ, cán bộ quản lý cấp phòng thể hiện rõ nét hơn; ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức được củng cố, góp phần bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tham mưu kịp thời, chất lượng cho Lãnh đạo VKSND tối cao trả lời các chất vấn, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội về những vụ án phức tạp, dư luận quan tâm.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 7 Hồ Đức Anh trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể Phòng 2
leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 7 Hồ Đức Anh trao Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành KSND của Viện trưởng VKSND tối cao cho đồng chí Nguyễn Đăng Thắng

Năm 2020, Vụ 7 xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Quán triệt, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội; Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tư pháp, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị và đội ngũ cán bộ quản lý cấp phòng; chủ động về tiến độ và nâng cao chất lượng nghiên cứu giải quyết án của đội ngũ Kiểm sát viên; thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Ngành, xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Tham mưu, kiện toàn lãnh đạo Vụ, cán bộ quản lý cấp phòng; đề xuất tăng cường nhân lực cho đơn vị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ về kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm cho công chức trẻ trong đơn vị, góp phần bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

leftcenterrightdel
 Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
leftcenterrightdel
 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành hữu quan và VKSND các cấp để tham mưu cho lãnh đạo Viện chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của đơn vị và của Ngành.

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của Vụ trưởng Vụ 7 Hồ Đức Anh, các cán bộ, công chức trong đơn vị đã phát biểu ý kiến làm rõ những kết quả đạt được; nêu lên một số tồn tại, thiếu sót; các kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của đơn vị trong năm 2020 và thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Vụ trưởng Vụ 7 Hồ Đức Anh cho rằng, những kết quả năm 2019 mà đơn vị đạt được là nhờ sự nỗ lực, cố gắng và là công sức của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong toàn đơn vị.

Đồng chí Vụ trưởng đề nghị, năm 2020, đơn vị cần thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó lưu ý 4 chỉ tiêu mới được nêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Tập trung giải quyết các vụ án tồn đọng của năm 2019 chuyển sang; tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; chỉnh đốn lề lối làm việc theo hướng thực chất và hiệu quả. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo cấp phòng cần chủ động trong công việc được giao, chú ý đến công tác quản lý địa phương và tăng cường công tác tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm.

Hội nghị cũng tiến hành trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân thuộc Vụ 7 đạt thành tích trong năm 2019.

 

Đắc Thái