Đồng chí Lê Minh Long, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 2 chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Vụ 2, 6 tháng đầu năm 2020, Vụ 2 đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra tổng số 43 vụ/213 bị can. Không có trường hợp nào đình chỉ điều tra bị can do không phạm tội; đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can không đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp nào quá hạn thời hạn điều tra.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. 

Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 23 vụ/56 bị can. 100% các vụ án bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội danh; không có trường hợp nào truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp nào quá hạn luật định.

Cùng với đó, Vụ đã chủ trì xây dựng và tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phối hợp Vụ 14  xây dựng dự thảo cuốn sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án, vụ việc có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi, trong đó trực tiếp xây dựng 1 chương về quy trình, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án, vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.

Vụ 2 đã nghiên cứu hướng dẫn, trả lời thỉnh thị tổng số 20 vụ/23 vụ, đạt tỉ lệ 86,9%; tập trung chỉ đạo hướng dẫn, giải quyết nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn Viện kiểm sát địa phương, đơn vị đã đổi mới việc phân công Kiểm sát viên theo dõi, quản lý Viện kiểm sát địa phương (địa bàn), trong đó mỗi Kiểm sát viên trực tiếp quản lý, theo dõi một số địa phương (trước đây là theo dõi theo nhóm tội). Đồng thời đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ, quán triệt nâng cao trách nhiệm của từng Kiểm sát viên. Qua đó  công tác này ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng cao; các nhiệm vụ cụ thể trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo địa phương được trú trọng.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan ban ngành Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng chống tội phạm giai đoạn năm 2016 - 2020 do Bộ Công an chủ trì (Chương trình 138/CP của Chính Phủ)…

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, 6 tháng qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ Vụ 2 đã phát huy sự đoàn kết, trách nhiệm để đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác, đặc biệt là trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát địa phương.

Về các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nêu rõ, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy chế, lề lối làm việc và việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của VKSND tối cao và của đơn vị đề ra, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo, trả lời thỉnh thị Viện kiểm sát địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tổng hợp, thông báo rút kinh nghiệm.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo Viện ký ban hành 2 quy trình về hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình và tổ chức tập huấn toàn ngành; tập huấn Thông tư liên tịch 03/2018 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh, sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Mặt khác, đơn vị tiếp tục xây dựng và tham mưu ban hành Hướng dẫn kỹ năng xử lý, giải quyết các vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ xảy ra tại các điểm nóng có khiếu kiện phức tạp và phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt toàn ngành triển khai thực hiện. Đồng thời, xây dựng bộ tài liệu và phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, đơn vị cần tăng cường công tác đào đạo nhằm nâng cao năng lực trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ; đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đắc Thái