leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Vụ 10.                                                            Ảnh: PV

Sáng ngày 11/1/2021, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10),  VKSND tối cao, tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021.  Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, tập thể  Vụ 10  đã đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” trong năm công tác 2021. 

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Vụ 10.

Năm 2020, Vụ 10 thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, như: ban hành kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm, tổ chức Hội nghị chuyên đề. Điểm nổi bật là, công tác kháng nghị giám đốc thẩm có sự chuyển biến tích cực. Vụ 10 đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm 6 vụ án. Đặc biệt, Hội đồng toàn thể Thẩm phán TAND tối cao chấp nhận 7/7 vụ kháng nghị của Viện trưởng VKSND tối cao. Trong đó, có 1 vụ  án Hội đồng thẩm phán đã nêu ý kiến báo cáo Chánh án TAND tối cao để xây dựng thành án lệ và thông báo rút kinh nghiệm trong toàn ngành Tòa án.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ 10, VKSND tối cao  phát biểu tại Hội nghị.           Ảnh: PV 

Công tác xử lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có chuyển biến vượt bậc, nhất là, xử lý đơn thư theo Quyết định số 201/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao. So với năm 2019, kết quả giải quyết đơn tăng 93,4%; 100% vụ, việc các cơ quan Đảng, Nhà nước chuyển đến đều được xử lý, giải quyết, đặc biệt là các chất vấn của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đều được trả lời kịp thời.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thị Hương Giang, Phó Vụ trưởng Vụ 10 trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của đơn vị.  

Công tác kiểm sát giải quyết án thuộc thẩm quyền tăng, trong đó đã giải quyết được 268 vụ, tăng 124 vụ, so với cùng kỳ năm 2019

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, tập thể Vụ 10, VKSND tối cao tiếp tục quán triệt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”  trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành Kiểm sát nhân dân phát động. Tập thể Vụ 10 đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” trong năm 2021.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Vụ 10  xác định những nhiệm vụ công tác đột phá sẽ thực hiện trong năm 2021.  Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả của Vụ 10 đạt được trong năm 2020.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị toàn thể lãnh đạo, công chức  Vụ 10 tiếp tục đoàn kết, phát huy thành tích đạt được, thực hiện tốt các chỉ tiêu trong Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết án, kịp thời phát hiện những vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị,  góp phần vào việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ 10 đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và hứa sẽ thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ mà Vụ 10 được giao thực hiện trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo VKSND tối cao và đại diện Lãnh đạo Vụ 10 đã trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Vụ 10, do đạt những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"  tặng  đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ 10.  
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Nhiều danh hiệu thi đua đã được trao cho các  tập thể và cá nhân thuộc Vụ 10, VKSND tối cao tại Hội nghị.        Ảnh: PV

 

Lê Sử