leftcenterrightdel
 Đại tá Trương Đức Anh, Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị, đồng chí Đại tá Trương Đức Anh, Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 nhấn mạnh đây là một trong các nội dung quan trọng nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ số phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; kịp thời phổ biến, hướng dẫn một số kỹ năng, thao tác xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy qua phần mềm Xmind. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng góp phần nâng cao hiệu quả công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và tham gia đạt kết quả cao trong Cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong Ngành Kiểm sát nhân dân” do cấp trên tổ chức trong thời gian tới.

Tiếp đó, Hội nghị được đồng chí Thiếu uý Nguyễn Quốc Tuấn - Cán bộ phụ trách kỹ thuật đã tiến hành cài đặt, hướng dẫn các thao tác sử dụng phần mềm Xmind; hướng dẫn thực hành thông qua một số dạng sơ đồ và giải đáp các vướng mắc trong quá trình cài đặt và sử dụng phần mềm. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Qua các nội dung tập huấn tại Hội nghị đã kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ Cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên, góp phần thực hiện tốt khâu đột phá về “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số”, đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình chuyển đổi số của Ngành.

Hồ Viết Hồng