Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã được nghe báo cáo viên thiệu các chuyên đề: Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc Hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;

Thông tư số 56/2020/TT-BQP ngày 5/5/2020 của Bộ Quốc phòng quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng; Luật Cư trú 2020; một số quy định về giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; tiếp tục giới thiệu đề cương VKSQS qua 60 năm xây dựng và phát triển.

leftcenterrightdel
 Cán bộ chiến sĩ dự hội  nghị.

Qua giới thiệu, các báo cáo viên đã phân tích, nhấn mạnh, làm rõ nội dung của từng chuyên đề và liên hệ với thực tiễn công tác quản lý Nhà nước về các vấn đề như đất quốc phòng, an ninh mạng, quản lý dân cư, giấy phép lái xe cơ giới và đặc biệt là giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Ngành kiểm sát quân sự. 

Buổi tuyên truyền giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời nắm được chức năng, nhiệm vụ, lịch sử vẻ vang của Ngành kiểm sát quân sự qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn- Chính trị viên Cụm kho K79 - Cục kỹ thuật Quân khu 2: “Việc phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật có ý nghĩa rất lớn đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đơn vị, giúp trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đồng thời, nâng tầm nhận thức, trách nhiệm, hành vi, ứng xử của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ và các mối quan hệ công tác, góp phần xây dựng nền nếp chính quy trong đơn vị”.

Đàm Ngọc Sang