leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng – Viện trưởng VKSND TP HCM phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng – Viện trưởng VKSND TP HCM chủ trì và chỉ đạo Hội nghị, ngoài ra còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND TP HCM Nguyễn Nhật Nam, Nguyễn Văn Tấn, Huỳnh Thị Hon; các đồng chí Viện trưởng VKSND 24 quận, huyện TP HCM, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND TP HCM.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Quảng Thái - Phó Chánh Văn phòng VKSND TP HCM báo cáo tại Hội nghị 

Đánh giá công tác 9 tháng năm 2019, đồng chí Đỗ Mạnh Bổng nêu, trong điều kiện tình hình tội phạm tăng; tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính, kinh doanh thương mại có xu hướng ngày càng phức tạp nhưng Viện kiểm sát 2 cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, chương trình công tác năm.

Nhiều chỉ tiêu tăng so cùng kỳ, không có trường hợp nào đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm. Các kiến nghị, kháng nghị trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính đều đạt chỉ tiêu đề ra. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng ngành đều bám sát kế hoạch; công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được chú trọng; không có trường hợp nào vi phạm bị xử lý kỷ luật.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tại Hội nghị 

Cụ thể, trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Viện kiểm sát đã phối hợp Cơ quan điều tra giải quyết 9.208 tin. Hầu hết các đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Phối hợp Tòa án tổ chức 151 phiên tòa rút kinh nghiệm. Ngoài ra, VKSND thành phố đã chủ động phối hợp đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm. Trong đó, 4 vụ có 28 bị cáo thuộc diện do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính trung ương theo dõi, chỉ đạo. Các vụ án được xét xử nghiêm minh, được dư luận xã hội đồng tình…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến giao ban công tác 9 tháng năm 2019

Trong công tác chỉ đạo điều hành, VKSND TP HCM đã thực hiện nghiêm túc giao ban lãnh đạo, giao ban định kỳ để kịp thời nắm tình hình, kết quả công tác, thảo luận để giải quyết khó khăn, vướng mắc, bàn biện pháp tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó định hướng cho công tác tuần, tháng tiếp theo; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy định của VKSND TP HCM cho phù hợp quy định của Ngành, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp quận, huyện; Công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp, CQĐT, Tòa án, Thi hành án dân sự 2 cấp tiếp tục được tăng cường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2019 tại Hội nghị trực tuyến lần này, VKSND TP HCM cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm của mỗi đơn vị và toàn ngành Kiểm sát thành phố.

Trân Định - Phi Sơn